lạp xưởng

ÂUSÀNH ứng dụng công nghệ hiện đại vào cách thức sản xuất truyền thống, cho ra đời sản phẩm lạp xưởng với phong phú hương vị được tạo bởi thịt và các thành phần gia vị hữu cơ