LẠP XƯỞNG

ÂU SÀNH ứng dụng công nghệ hiện đại vào cách thức

sản xuất truyền thống, cho ra đời sản phẩm lạp xưởng với phong phú hương vị được tạo bởi thịt và các thành phần gia vị hữu cơ